Откриване сезон 2013 - София

Снимки от откриването на танцов сезон 2013 в София